Іващенко Наталія Володимирівна

Договір дарування, дарча

Договір дарування
Договір дарування

За договором дарування дарувальник передає або зобов’язується передати в майбутньому обдаровуваному безоплатно майно (дарунок) у власність. Сторонами у договорі дарування можуть бути фізична особа, юридична особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади.

Сторонами у договорі дарування виступають дарувальник та обдаровуваний. Укладення договорів дарування громадянами повинно здійснюватися з дотриманням загальних правил цивільного законодавства про їх дієздатність. Законодавством встановлено додаткові гарантії захисту осіб, які перебувають під опікою або піклуванням. Виходячи з інтересів дітей, осіб, над яким встановлена опіка чи піклування, чинним законодавством зазначається, що батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати майно дітей, підопічних.

Юридичні особи виступають сторонами у договорі дарування в межах своєї спеціальної дієздатності – договір дарування між юридичними особами, які займаються підприємницькою діяльністю, не допускається, якщо право дарування прямо не передбачене статутом дарувальника.

Укладати договір дарування може також представник дарувальника на основі довіреності. Якщо у довіреності на укладання договору дарування не встановлено імені обдаровуваного, така довіреність є нікчемною.

Перелік документів необхідних для укладання договору дарування в оригіналах

Для фізичних осіб:

Оригінал паспорта;

ідентифікаційний номер – оригінал або нотаріально засвідчена копія;

Свідоцтво про народження, у випадку, якщо особа досягла 14-річного віку- паспорт та ідентифікаційний номер;

Дозвіл органу опіки та піклування– якщо в угоді беруть участь малолітні або неповнолітні особи;

Заява батьків, усиновителів/опікунів про їх згоду на вчинення правочину неповнолітньою особою, справжність підпису засвідчується нотаріусом, якщо в угоді беруть участь неповнолітні віком від 14ти до 18ти років їх особиста присутність під час укладення договору з паспортом та ідентифікайним номером;

Згода подружжя якщо майно набувалось дарувальником в шлюбі, або особиста присутність чоловіка/дружини під час укладення договору з паспортом та ідентифікаційним номером, свідоцтвом про шлюб;

Документ, що підтверджує родинні відносини, у випадку дарування члену сім’ї першого ступеня споріднення – батьки, чоловік, дружина, діти, у тому числі усиновлені.

Для юридичних осіб:

Оригінал Статуту юридичної особи;

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

Документ, що підтверджує повноваження представника- нотаріально посвідчена довіреність, протокол, рішення;

Протокол про обрання керівника та Наказ на призначення, якщо від імені юридичної особи діє представник за довіреністю – нотаріально посвідчена довіреність;

Протокол (рішення) загальних зборів юридичної особи про узгодження питання щодо укладення договору дарування;

Оригінал паспорта представника юридичної особи;

Ідентифікаційний номер або нотаріально засвідчена копія;

Печатка юридичної особи.

Документи що підтверджують право власності Дарувальника на нерухоме майно.

Для укладання/посвідчення договорів щодо нерухомого майна сторонам необхідно звернутись за консультацією до нотаріуса для більш детального уточнення переліку усіх необхідних документів.

Звертаємо Вашу увагу на наявність в паспорті вклеєних фотокарток при досягненні особою 25-річного або 45-річного віку.

Зателефонувати

Дізнатися вартість

Відправити запит

Завжди!!! є світло та інтернет
* оформлення без несподіванок
UK